Фанетыка і арфаэпія

 • Заданні па тэме "Фанетыка і арфаэпія -Arfajepiya1.doc
 • Тэст па тэме "Фанетыка і арфаэпія -

Арфаграфія

 • правапіс галосных о,э,а - Pravapis1.doc
 • правапіс галосных е,ё,я - Pravapis2.doc
 • правапіс спалучэнняў галосных у пазычаных словах - Pravapis3.doc
 • правапіс і,ы,й пасля прыставак - Pravapis4.doc
 • правапіс у-ў - Pravapis5.doc
 • правапіс прыстаўных зычных і галосных - Pravapis6.doc
 • правапіс спалучэнняў зычных - arfagrafiya.doc
 • правапіс галосных у складаных словах - Prav1.doc
 • правапіс падоўжаных і падвоеных зычных - Prav2.doc
 • правапіс зычных д-дз, т-ц - Prav3.doc
 • правапіс звонкіх-глухіх, свісцячых-шыпячых зычных - Prav4.doc
 • правапіс змякчальнага, раздзяляльнага мяккага знака і апострафа - Prav5.doc
 • правапіс спалучэнняў зычных - Pr1.doc
 • правапіс ужывання вялікай літары - Pr2.doc
 • правапіс канчаткаў назоўнікаў першага скланення адзіночнага ліку - Pr3.doc
 • правапіс канчаткаў назоўнікаў другога скланення ў родным склоне адзіночнага ліку - Pr4.doc
 • правапіс канчаткаў назоўнікаў другога скланення ў месным склоне адзіночнага ліку - Pr5.doc

Марфалогія

Сінтаксіс і пунктуацыя

Стылістыка

 • Стылі тэкстаў -styl.doc
 • Стылі і жанры тэкстаў - styl2.doc
 • Тэкст. Прыметы тэкстаў -styl3.doc
 • Тыпы тэкстаў -styl4.doc
 • Спосабы і сродкі сувязі сказаў у тэксце -styl5.doc
 • Кантрольны тэст - styl6.doc

Лексіка і фразеалогія

Марфеміка і словаўтварэнне

Бесплатный хостинг uCoz